فیلم آموزشی Vue JS 2 – The Complete Guide (incl. Vue Router & Vuex)

129,000 تومان

آموزش ساختن برنامه های کاربردی با Vue.js – تمامی راه ها از کوچکترین و ساده ترین ها پروژه ها تا پروژه شرکت های بزرگ در سطح سازمانی

آموزش استفاده از این زبان در اپلیکیشن های MPA و SPA

آموزش بک اند Vue.js و استفاده از آن در پروژه های واقعی

19 فروش
خرید محصول