فیلم آموزشی NgRx In Depth

129,000 تومان

کد در مخزن Github با فایل های ZIP قابل دانلود در هر بخش

با الگوی فروشگاه متمرکز آشنا شوید و نحوه استفاده از آن را در زاویه یاب ببینید

می دانید که برای استفاده از یک راه حل فروشگاه متمرکز و چرا

با استفاده از الگوی ذخیره سازی، برنامه طراحی راحت را احساس کنید

33 فروش
خرید محصول