فیلم آموزشی InDesign CC 2020 MasterClass

129,000 تومان

در ابتدا از InDesign یاد بگیرید که حرفه ای از آن استفاده کند.

تست دانش خود را با آزمونها در پایان هر فصل.

تمرین همه چیز را با یادگیری فایل های ورزشی ارائه دهید.

میانبرهای صفحه کلید مفید و بهترین شیوه ها را بیاموزید.

52 فروش
خرید محصول