فیلم آموزشی After Effects – Motion Graphics & Data Visualization

119,000 تومان

آموزش همگام سازی صفحات Excel به After effect و تبدیل آنها به داده های متحرک

آموزش طراحی نمودار های درصدی

آموزش طراحی اینفوگرافیک ‘voice over’

آموزش طراحی نمودارهای متحرک پایه، نمودار خط و نمودار نوار

70 فروش
خرید محصول