فیلم آموزشی Complete Linux Training Course

169,000 تومان

در پایان این دوره شما یک مدیر حرفه ای لینوکس خواهید بود و می توانید برای مشاغل لینوکس درخواست بدهید

شما تقریبا ۱۵۰ دستورالعمل لینوکس خواهید آموخت

شما مهارت های مدیریت سیستم لینوکس را بالا می برید و درک عمیق از اصول و مفاهیم لینوکس دارید

شما قادر به حل مشکلات روزمره لینوکس خواهید بود

33 فروش
خرید محصول