فیلم آموزشی Speaking Effectively in interviews

149,000 تومان

چگونه به طور مؤثر در مصاحبه صحبت کنیم تا بتوانند مشاغلی را که برای مصاحبه با آنها به دست آورده اند با موفقیت به دست آورند

52 فروش
خرید محصول

فیلم آموزشی Group Policy (Active Directory) for IT Support Technicians

139,000 تومان

نحوه مدیریت خط مشی های گروهی با استفاده از کنسول مدیریت خط مشی گروه
پردازش خط مشی گروه شامل چندین سطح خط مشی گروه

31 فروش
خرید محصول

فیلم آموزشی Get started with VSDC

149,000 تومان

برش فیلم
اضافه کردن اشیاء به یک فیلم

25 فروش
خرید محصول