فیلم آموزشی Adobe Lightroom CC

149,000 تومان

ایجاد اثبات نرم در ماژول چاپ برای پیش نمایش کار خود قبل از چاپ
استفاده از تنظیمات اثبات نرم برای بهینه سازی کیفیت چاپ
یک مرور کلی از رابط ماژول چاپ و پیدا کردن ویژگی های متداول

59 فروش
خرید محصول