فیلم آموزشی برنامه نویسی کوادکوپتر Drone Programming

149,000 تومان

دانش آموزان از ابزارهای نرم افزاری منبع باز که پشته نرم افزار هواپیماهای بدون سرنشین را تشکیل می دهند، دانش می گیرند

می دانید که چگونه برنامه های هواپیماهای بدون سرنشین را در پایتون توسعه دهید

قادر به تست کد آنها در یک وسیله نقلیه شبیه سازی شده در حال اجرا بر روی کامپیوتر خود را بنویسید

85 فروش
خرید محصول