فیلم آموزشی MongoDB – The Complete Developer’s Guide

169,000 تومان

آموزش استفاده از MongoDB در پروژه های خود

آموزش تمام ویژگی های استفاده شده MongoDB که کار برای شما را آسانتر میکند

آموزش ارسال داده ها در فرمت مورد نیاز خود به صورت کار آمد

51 فروش
خرید محصول