فیلم آموزشی C# Intermediate: Classes, Interfaces and OOP

169,000 تومان

کار با کلاس ها، سازندگان، زمینه ها، خواص، روش ها و شاخص ها

استفاده از encapsulation برای بهبود کارایی کد و کاهش تاثیر تغییرات

استفاده مجدد از کد با استفاده از ارث و ترکیب

94 فروش
خرید محصول