فیلم آموزشی Java In-Depth

169,000 تومان

دریافت درک عمیق از هسته و پیشرفته جاوا

اصول کارشناسی ارشد، بهترین شیوه ها و توافقنامه های برنامه نویسی برای نوشتن کد جاوا طراحی حرفه ای

اجرای برنامه وب مبتنی بر مدرک حرفه ای درجه Java EE با استفاده از اصول TDD و MySQL به عنوان پایگاه داده

بقیه کارهای خود را در جاوا تنظیم کنید

56 فروش
خرید محصول