فیلم آموزشی Get started with VSDC

149,000 تومان

برش فیلم
اضافه کردن اشیاء به یک فیلم

25 فروش
خرید محصول

فیلم آموزشی Augmented Reality with iOS

169,000 تومان

ARKit و SceneKit را با استفاده از سریع درک کنید

ساخت برنامه های واقعیت افزوده برای مشتریان

پول را در رده AR جدید در AppStore درآورید

73 فروش
خرید محصول

فیلم آموزشی The Ultimate Drawing Course

149,000 تومان

طراحی تمامی طرح هایی که در سر دارید

آموزش مبانی هنر

آموزش کشیدن چهره انسان

آموزش کشیدن سایه و نور

35 فروش
خرید محصول

فیلم آموزشی IOS 13 & Swift 5 – The Complete iOS Development

169,000 تومان

آموزش ساخت و کدنویسی هر گونه اپلیکیشن

بعد از یادگیری این پکیج آموزشی میتوانید به عنوان یک فریلنسر کار کنید

آموزش منتشر کردن اپلیکیشن های خود در App Store

48 فروش
خرید محصول