فیلم آموزشی Docker Mastery: The Complete Toolset From a Docker Captain

169,000 تومان

نحوه استفاده از Docker و نوشتن بر روی دستگاه شما برای ساخت نرم افزار و آزمایش بهتر.

سریعتر یاد بگیرید با گروه چت زنده (۱۵،۰۰۰ اعضای!) و پرسش و پاسخ زنده در این هفته.

مهارت ها برای ایجاد محیط های پیشرفته توسعه با کد خود را در حال اجرا در ظروف.

خوشه خوشه ای Multi-node فانتزی برای راه اندازی تولید!

طراحی Infographics

34 فروش
خرید محصول